Jouw privacy

En hoe wij er zorgvuldig mee omgaan.

Koeienhuidkopen.nl is een onderdeel van Wildlife Design en is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Wildlife Design
Prinses Margrietstraat 7,
5482 BL Schijndel

+31 (0)6 40313857

Persoonsgegevens die we verwerken

Wildlife Design verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Jouw voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geanonimiseerd IP-adres

We verwerken ook andere persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Daarnaast verzamelen we gegevens over jouw activiteiten op onze website, waaronder informatie over je internetbrowser en het type apparaat dat je gebruikt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@koeienhuidkopen.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wildlife Design verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Wildlife Design analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
 • Wildlife Design verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte

Van welke diensten maken wij gebruik?

Webhosting Siteground: We maken gebruik van webhosting- en e-maildiensten van Siteground. Siteground verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Ze kunnen wel metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten en hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen. Siteground zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruikgemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

SSL-Certificaat: De pagina’s in onze webshop waar je je persoonsgegevens invult, zijn via Siteground beveiligd middels het SSL-certificaat.

Webwinkelsoftware WooCommerce: Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons verstrekt, worden gedeeld met deze partij. WooCommerce heeft toegang tot jouw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, en ze zullen jouw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Ze zijn verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

E-mail en mailinglijsten MailChimp: We versturen onze e-mail nieuwsbrieven via MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Je kunt je altijd afmelden via de ‘unsubscribe’-link onderaan onze e-mails. Jouw persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen, en MailChimp gebruikt cookies voor technische informatie, maar geen persoonsgegevens.

Office365: Voor ons zakelijke e-mailverkeer gebruiken we Office365. Deze partij heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw en onze gegevens te beschermen. Ze hebben geen toegang tot ons postvak, en we behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors Mollie: Voor betalingen in onze webwinkel maken we gebruik van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en betaalgegevens. Ze hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen en kunnen gegevens gebruiken om de dienstverlening te verbeteren, met inachtneming van jouw privacy.

Beoordelingen WebwinkelKeur: We verzamelen reviews via WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat, geef je jouw naam en e-mailadres op. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat we de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. Ze publiceren jouw naam ook op hun website en kunnen contact met je opnemen voor toelichting.

Verzenden en logistiek PostNL: Voor het bezorgen van jouw bestelling maken we gebruik van PostNL. We delen jouw naam en adresgegevens met hen, maar ze gebruiken deze alleen voor de levering. Als ze onderaannemers inschakelen, delen ze jouw gegevens ook met hen.

Facturatie en boekhouding: Voor facturatie en boekhouding kunnen we externe verkoopkanalen gebruiken.

Automatisch verzamelde gegevens: Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren, maar deze zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek: In bepaalde gevallen kunnen we verplicht worden om jouw gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. We zullen ons binnen de mogelijkheden van de wet daartegen verzetten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wildlife Design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wildlife Design) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wildlife Design bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • 12 maanden: E-mailadres, Telefoonnummer, Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via de website, in correspondentie en telefonisch
 • 14 maanden: Geanonimiseerde gegevens over jouw activiteiten op onze website, Internetbrowser en apparaattype
 • 7 jaar: Naam, Adresgegevens

Delen van persoonsgegevens met derden

Wildlife Design verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We sluiten bewerkersovereenkomsten met bedrijven die jouw gegevens namens ons verwerken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wildlife Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Onze website plaatst cookies van Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden. We hebben Google niet toegestaan deze gegevens voor andere Google-diensten te gebruiken. Meer informatie over deze en andere cookies vind je op onze Cookies pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wildlife Design. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@koeienhuidkopen.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wildlife Design wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wildlife Design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@koeienhuidkopen.nl.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden het recht ons privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie vind je altijd op onze website. Als dit beleid gevolgen heeft voor eerder verzamelde gegevens, informeren we je per e-mail.